privacy is een fundamenteel mensenrecht

Blog

Het is de dag van de privacy! Wellicht denk je dat privacy een onderwerp is dat in de belangstelling is komen te staan met de opkomst van internet, maar het is al een veel ouder fenomeen. De steeds grootschaliger verwerking van persoonsgegevens – en dan met name de excessen waartoe dat leidt – door zowel overheden als private partijen (hi Google, Facebook en TikTok!) maakt de gemiddelde burger steeds bewuster van wat er met zijn/haar data gebeurt.

Schandaal na schandaal

De afgelopen jaren hebben we verschillende schandalen mogen aanschouwen. Wie heeft niet de beelden gezien waarin Facebook-opperhoofd Mark Zuckerberg halfslachtige pogingen deed om de grootschalige verwerking van gegevens van “zijn” Facebook-gebruikers te verkopen als Facebook’s missie om mensen over de hele wereld met elkaar te verbinden? Als groot Kraftwerk-fan vond ik dat zijn optreden niet veel onderdeed voor de videoclip van “Wir sind die Roboter”. En wist je dat recent de krijgsmacht onder vuur lag vanwege monitoring van nietsvermoedende social media-gebruikers?

Misschien maak je je er niet zo druk om omdat je “toch niets te verbergen hebt”. Dat is echter een van de grootste misvattingen die als argument in het debat over privacy wordt ingezet. Heb je niets te verbergen? Mag ik dan even toegang tot je smartphone om een beetje recreatief te grasduinen in je foto’s, appjes en bank-app? Waarschijnlijk weiger je dat. Dus ja, iedereen heeft wat te verbergen of houdt op zijn minst bepaalde zaken liever voor zichzelf.

fundamenteel mensenrecht

Privacy is een fundamenteel mensenrecht en bij Speakup zijn we ons daar erg bewust van. In de eerste plaats beveiligen onze technische collega’s de data die ontstaat bij het gebruik van onze diensten zo goed mogelijk. De metadata van telefoongesprekken (welk nummer belt wanneer met welk ander nummer en hoe lang) worden bijvoorbeeld onmiddellijk na drie maanden verwijderd (de wettelijk verplichte termijn voor opslag). En we maken hele bewuste keuzes in welke (cloud)diensten we wel of (vooral ook) juist niet gebruiken.

Cyberwet

Maar ook vanuit een bredere, meer maatschappelijke betrokkenheid, probeert Speakup bij te dragen in de bescherming van privacy. Speakup laat regelmatig zijn stem horen in consultaties bij nieuwe wetsvoorstellen die privacy-aspecten hebben. Tevens maakt Speakup deel uit van een coalitie die kritisch is over de dataverzameling door inlichtingendiensten op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (in de volksmond ook wel bekend als de Sleepwet). Was dit al een ongelukkige wet vanuit privacy-oogpunt, met de voorgenomen verruiming van de mogelijkheden voor de inlichtingendiensten (de zogenaamde Cyberwet), wordt dit er niet beter op. Kortgezegd zouden inlichtingendiensten nóg meer bevoegdheden moeten krijgen om data te verzamelen en te bewaren aan de ene kant en wordt aan de andere kant het toezicht daarop verzwakt.

Je hoort nog van ons

Met de coalitie lobbyen we voor een betere waarborging van de privacy van (onschuldige) burgers en maken we ons op voor een eventuele procedure tegen de Staat als dat de enige optie overblijvende optie blijkt. De verwachting is dat er dit jaar weer reuring in dit proces ontstaat. Speakup zal dan samen met de andere coalitiepartners zeker weer van zich laten horen. Niet alleen voor de klanten maar in het algemeen belang. Want privacy is een groot goed!

Geschreven door: Aswin Schutte op 26 jan. 2023

ervaar onze service

Nu al overtuigd? Benieuwd hoe onze oplossingen jou voordeel op gaan leveren?

Heb je andere vragen voor ons die we mogen beantwoorden? Laat gerust je telefoonnummer achter, zodat we je terug kunnen bellen om je verder te helpen!

Institutenweg 6
7521 PK Enschede

088 - 773 25 87