beoordeeld met een 8.2

Speakup – Privacy-coalitie versus de Staat tijdens kort geding over sleepwet

7 juni 2018 – De dag van het kort geding over de sleepwet

De inwerkingtreding van de huidige Sleepwet vormt onmiskenbaar een massale privacyschending: het internet-verkeer van onschuldige burgers wordt hierdoor op grote schaal afgetapt en bovendien zullen data van onschuldige burgers ongeëvalueerd worden uitgewisseld met buitenlandse geheime diensten. Dit vormt een flagrante schending van het recht op privacy. Vandaag stonden wij daarom tegenover de Staat tijdens een kort geding in de Haagse rechtbank.

De coalitie-advocaten vergeleken de Wiv met een boot ,,die al voor de tewaterlating lek was”. Wij zijn niet tegen de wet in zijn geheel en dit is tijdens de zitting ook benadrukt. ,,Maar op een aantal onderdelen is de Wiv te ver doorgeschoten.” De landsadvocaat noemt onze kritiek niet terecht. ,,De bevoegdheden van de diensten moeten zo gericht mogelijk worden ingezet.”

Eerder dit jaar werd een raadgevend referendum over de nieuwe wet door de nee-stemmers gewonnen.

Verslag van de rechtzitting over de sleepwet (wiv)

Bron: Voys
10:00 uur We staan te wachten in de hal tot we de rechtszaal mogen betreden.

10:10 uur We zitten in de rechtszaal. De rechter controleert de lijst van aanwezigen.

De eisers

10:12 uur Onze advocaat Otto Volgenant zegt dat de Wiv een zeewaardige boot moet zijn, niet een boot met gaten zoals nu.De oplossing is simpel: de lekkende boot van de Wiv2017 vaart al, en mag wat Eisers betreft door blijven varen, maar de gaten moeten dan wel voorlopig stevig worden dichtgestopt door een vonnis van de rechter. Dat is een tijdelijk lapmiddel, totdat de wetgever een reparatie heeft uitgevoerd en de boot zeewaardig heeft gemaakt. De boot maakt dan met hulp van het vonnis voorlopig geen water meer. Dat geeft de Staat de gelegenheid om de aangekondigde reparatie zorgvuldig uit te voeren en daarbij ook het parlement als medewetgever te betrekken, waaronder de Eerste Kamer, die door de regering de laatste maanden buitenspel is gezet.

10:15 uur Advocaat Blokhuis, de tweede advocaat, vervolgt dat binnen de context van geheime interceptiebevoegdheden het volgens het EHRM nodig is dat duidelijk is afgebakend, zoals we in de dagvaarding hebben uitgelegd:
a) voor welke doelen de bevoegdheden mogen worden ingezet;
b) jegens welke categorieën van personen deze bevoegdheden mogen worden ingezet;
c) gedurende welke periode deze bevoegdheden mogen worden ingezet;
d) welke procedure moet worden gevolgd voor het onderzoeken, gebruiken en bewaren van onderschepte gegevens;
e) welke waarborgen er gelden bij het aan derden verstrekken van de data; en
f) welke waarborgen er gelden rondom het wissen of vernietigen van data.

10:25 uur Blokhuis vertelt over het gebruik van informanten. “Ook bij het gebruik van informanten om grootschalig data te verzamelen zijn de categorieën van personen jegens wie deze bevoegdheid mogen worden ingezet niet beperkt. Burgers die niet verdacht zijn, bronnen van journalisten en NGO’s, cliënten van advocaten, van iedereen zullen gegevens kunnen worden verzameld via een informant. De eis dat eerst toestemming nodig is van de Rechtbank Den Haag voor de inzet van een bevoegdheid jegens een advocaat of een journalist geldt überhaupt niet voor de inzet van informanten (omdat dit geen bijzondere bevoegdheid is). De beleidsregels regelen niets over deze loophole.”

10:28 uur Blokhuis vervolgt over het hacken door de overheid, periode van inzet bevoegdheden, de procedure voor het onderzoeken, gebruiken en bewaren van gegevens en het waarborgen voor het wissen en vernietigen van data.

10:35 uur Advocaat Volgenant neemt het woord over de doorgifte van gegevens aan buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De expliciete waarborg dat de buitenlandse diensten de data niet mogen doorgeven staat niet in de wet.

10:40 uur Het grootschalig verzamelen van gegevens. In deze gegevens zitten ook de bronnen van journalisten en NGO’s.  “Bronnen zouden nooit er nooit meer op kunnen vertrouwen dat hun communicatie met een jounalist in Nederland alleen wordt onderschept na voorafgaande rechterlijke toestemming”.

10:47 uur De eisers zijn niet tegen de Wiv in het geheel. Eisers zijn tegen de bevoegdheden die grootschalige ongerichte dataverzameling mogelijk maken, het verstrekken van deze data zonder dat de diensten hier zelf naar gekeken hebben. Dat is onderwerp van dit kort geding.

10:49 uur Kabinet heeft zelf in de hand hoe lang onderdelen van de wet buiten werking worden gesteld. De onderdelen van de wet kunnen binnen een paar maanden aanpast worden, terwijl de wet nog steeds van kracht is. Ze staan daarom ook niet stil qua onderzoek wanneer de wet moet worden aangepast. Ze kunnen nog steeds gericht onderzoek doen.

10:55 uur We willen van de Wiv een zeewaardige boot maken. “Het grootste gat in de romp van de Wiv is dat deze in strijd is met Europese grondrechten.”

De Staat

10:56 uur Pleidooi door onze advocaat Mr. Volgenant namens de coalitie is afgerond. Nu zal de landsadvocaat mw. mr. C.M. Bitter namens de staat het woord gaan voeren.

11:02 uur Volgens de staat kan de aangekondigde wetswijziging niet als grond dienen voor de conclusie dat de bestreden bepalingen uit de Wiv onmiskenbaar onverbindend zouden zijn.

11:05 uur Er is nu discussie over de beleidsregels van de diensten over het vergaren van bulkdatasets via informanten. Diensten moeten aangeven waarom ze de data nodig hebben. Direct na de verwerving beoordelen de diensten of de gegevens ook noodzakelijk zijn en deze worden daarna ook vernietigd. Dit zijn de beleidsregels AIVD en MIVD.

De staat gaat uitgebreid in op de redenen waarom het sleepnet c.q. onderzoeksopdrachtgerichte interceptie is ingevoerd:

11:13 uur  Interceptie dat niet op een specifiek target is gericht, is niet ongericht. De bevoegdheid moet zo gericht mogelijk worden ingezet en wordt ingekaderd door de onderzoeksopdracht. Er is altijd een relatie met het onderzoek.

11:15 uur Er zal geen sprake zijn van het willekeurig massaal verzamelen van data, dit is aangekondigd. Het is geen sleepnet. De bevoegdheid ooginterceptie is niet nieuw, dit kon al worden toegepast voor ethercommunicatie.

11:17 uur De uitbreiding van de bevoegdheid van de diensten was heel hard nodig om blinde vlekken weg te nemen. De bevoegdheid is nu techniek-onafhankelijk geformuleerd.

11:20 uur 2% van de verzamelde data worden bewaard, 98% vernietigd. Deze data mag maximaal 3 jaar worden bewaard. Ieder jaar vindt een toetsing plaats van de noodzaak van het bewaren van deze data. Op deze manier wordt voorzien in datareductie. 2% van heel veel data die over heel veel mensen gaan, is nog steeds grootschalig. Dergelijke percentages zeggen weinig.

11:27 uur Bovendien vormen gedragsgevens (metadata) slechts een klein deel van het dataverkeer, maar geven deze gegevens een heel gedetailleerd beeld van ons privéleven.

11:29 uur Het verstrekken van data aan buitenlandse diensten is volgens de staat niet nieuw. De minister moet hier toestemming voor geven. Dit is in de nieuwe Wiv alleen meer geëxpliciteerd, uitgewerkt en ingekaderd.

11:34 uur “De Wiv 2017 is in balans” aldus advocaat mw. mr. C.M. Bitter die het rapport van de CTIVD aanhaalt. Het tijdelijk schorsen van de wet zou ertoe leiden dat de staat in hoger beroep moet. Even voor de duidelijkheid: de CTIVD is geen rechterlijke instantie. De politiek heeft dus invloed op de selectie van de leden in deze commissie.

11:38 uur De zitting is tijdelijk geschorst vanwege het voor de eisers nieuwe document met beleidsregels voor de AIVD en MIVD.

11:54 uur De zitting wordt hervat. Het document met beleidsregels zegt niets over de interne regels. De strekking van de regels is zowel voor het soort data als de manier waarop de diensten ermee om gaan zeer beperkt.

De eisers

11:58 uur De eisers lopen door de pleitnota van de Staat heen.

12:04 uur Gericht of ongericht data verzamelen, dat is een woordenspel van de Staat. Het resultaat; dat de bevoegdheid leidt tot grootschalige dataverzameling. Hoe dat ook gebeurd, maakt voor het resultaat niet uit. We vragen niet om de bevoegdheden in z’n geheel buiten werking te stellen, zolang het maar niet grootschalig is. “Er is door ons geen vals beeld geschetst over de grootschaligheid.”

12:09 uur Het gaat niet over de ongerichte inzet van bevoegdheden maar over de aard van de bevoegdheden zelf: die maakt het grootschalig vergaren van gegevens mogelijk.

De Staat

12:13 uur Het toezicht is goed ingeregeld: toetsing van CTIVD is onafhankelijk, bindend en vooraf.

12:21 uur De zitting is gesloten.

De uitspraak is op dinsdag 26 juni om 10:00 uur.
(Dit wordt gefaxt, want faxen is nog veiliger dan mailen, aldus de voorzitter.)


We werken samen met een brede coalitie!

De coalitie bestaat uit Speakup, Bits of Freedom, Privacy First, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), Free Press Unlimited, Greenpeace International, Waag Society, BIT, Voys, en het Platform Bescherming Burgerrechten, en wordt gecoördineerd door het Public Interest Litigation Project (PILP). De procesvertegenwoordiger van de coalitie is Boekx Advocaten.

Mediabronnen:
Nederlands Dagblad, de inlichtingenwet is een lekke boot
Metronieuws, inlichtingenwet moet buiten werking worden gesteld

De vorige post over dit onderwerp vind je HIER

klaar om te verbinden?

Onze pioniers denken geheel vrijblijvend mee over jouw geschikte telefonie oplossing.

Vraag vandaag een offerte aan

Contactpersoon(Vereist)
Aantal gebruikers in je onderneming(Vereist)

contact opnemen

Heb je een vraag of interesse in onze dienstverlening? Wij helpen je graag op weg. Vul hier onderstaande formulier in zodat wij zo snel mogelijk contact met je op kunnen nemen.

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

terugbelverzoek

Heb je een vraag of interesse in onze dienstverlening? Wij helpen je graag op weg. Laat een terugbelverzoek achter zodat wij zo snel mogelijk contact met je op kunnen nemen.