Speakup stapt samen met privacy-coalitie naar de rechter op 7 juni 2018

Nieuws

Ongewijzigde inwerkingtreding Sleepwet is een feit

De afgelopen maanden heeft een grondig maatschappelijk debat plaatsgevonden over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de zogeheten Sleepwet. In het referendum op 21 maart jl. heeft een meerderheid van de Nederlandse bevolking zich vervolgens TEGEN deze wet uitgesproken. In reactie hierop heeft het kabinet slechts enkele summiere, oppervlakkige beleidswijzigingen en enkele niet-fundamentele wetswijzigingen in het vooruitzicht gesteld. Zowel kabinet als Tweede Kamer hebben onverminderd aangestuurd op snelle inwerkingtreding van de huidige Sleepwet – in ongewijzigde vorm – per 1 mei jl. De beoogde wetswijzigingen zullen pas na de zomer door het kabinet worden ingediend. Een parlementaire motie om inwerkingtreding van de Sleepwet uit te stellen totdat deze wetswijzigingen behandeld waren, werd helaas door de Tweede Kamer verworpen. Daarmee leek het parlement voorlopig uitgepraat en is de maatschappij nu opnieuw aan zet.

 

Kort geding

De inwerkingtreding van de huidige Sleepwet vormt onmiskenbaar een massale privacyschending: het internet-verkeer van onschuldige burgers wordt hierdoor op grote schaal afgetapt en bovendien zullen data van onschuldige burgers ongeëvalueerd worden uitgewisseld met buitenlandse geheime diensten. Dit vormt een flagrante schending van het recht op privacy. Mogelijke wetswijzigingen om dit achteraf te ‘repareren’ kunnen dan ook niet worden afgewacht; de privacyschendingen zijn dan immers al geschied. Een coalitie van Speakup en diverse andere maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben het kabinet daarom met spoed verzocht om de invoering van (de meest privacyschendende onderdelen van) de Sleepwet uit te stellen totdat alle wetswijzigingen in het parlement behandeld zijn. Het kabinet heeft dit verzoek geweigerd, dus onze coalitie is genoodzaakt om een kort geding te voeren om uitstel van inwerkingtreding van de Sleepwet af te dwingen.

 

Brede coalitie

Naast Speakup bestaat de coalitie voor dit kort geding uit het Privacy First, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), Bits of Freedom, Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), Platform Bescherming Burgerrechten, Free Press Unlimited, BIT, Voys, Greenpeace International, Waag Society en Mijndomein Hosting. De zaak wordt behandeld door Boekx Advocaten en wordt gecoördineerd door het Public Interest Litigation Project (PILP) van het NJCM.

NB: Naast dit kort geding wordt door Privacy First c.s. sinds maart 2017 tevens een bredere rechtszaak (met meer organisaties) voorbereid om de Sleepwet op meerdere onderdelen onrechtmatig te laten verklaren wegens strijd met internationaal en Europees privacyrecht.

 

Het kabinet heeft het verzoek van de coalitie afgewezen en de coalitie heeft daarom de voorbereiding van het kort geding voortgezet. De openbare rechtszitting in het kort geding is inmiddels bekend en zal plaatsvinden bij de rechtbank Den Haag op donderdag 7 juni as. om 10.00-12.00u, zo heeft de rechtbank bepaald. De coalitie-dagvaarding aan de landsadvocaat is inmiddels betekend; klik HIER voor de volledige versie (pdf).

 

 

Artikelbron: Privacy First
Meer informatie en bronnen:
Elsevier, Radar, Emerce, Dagblad van het Noorden.

 

Vorige artikel geplaatst door Speakup rondom dit onderwerp >>>

Geschreven door: admin op 17 mei. 2018

ervaar onze service

Nu al overtuigd? Benieuwd hoe onze oplossingen jou voordeel op gaan leveren?

Heb je andere vragen voor ons die we mogen beantwoorden? Laat gerust je telefoonnummer achter, zodat we je terug kunnen bellen om je verder te helpen!

Institutenweg 6
7521 PK Enschede

088 - 773 25 87