Gezamenlijke oproep aan minister-president Rutte

Nieuws

Speakup vindt privacy een mensenrecht en daarom steunen wij een referendum én een gezamenlijke brief aan minister-president Rutte. In dit schrijven wordt gevraagd om de inwerkingtreding van de sleepwet uit te stellen tot na het referendum en totdat de Nederlandse burgers hun stem hebben laten horen.

Gezamenlijke oproep aan minister-president Rutte.

Wij maken ons zorgen over de sleepwet. Samen met andere maatschappelijke organisaties en bedrijven, waaronder Free Press Unlimited, de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en Bits of Freedom, hebben we daarom vandaag een brief naar premier Rutte gestuurd.

 

De brief aan de heer Rutte:

 

Amsterdam, 18 oktober 2017

Betreft: uitstel inwerkingtreding Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

 

Hooggeachte heer Rutte,

Wij, een brede coalitie van maatschappelijke organisaties en bedrijven, willen u en uw kabinet vragen de inwerkingtreding van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 uit te stellen tot na het eventuele referendum.

Zoals u weet wordt er waarschijnlijk een raadgevend referendum georganiseerd over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (“sleepwet”). Er is forse maatschappelijke weerstand tegen deze wet. Van maatschappelijke organisaties, tot het bedrijfsleven en de bezorgde burger: uit alle hoeken van de samenleving klinkt de roep om een breed maatschappelijk debat. Het halen van de drempel voor het referendum heeft dan ook een belangrijk signaal: de politieke besluitvorming heeft de zorgen van de burger onvoldoende meegenomen.

Normaliter heeft het uitroepen van een raadgevend referendum een opschortende werking voor de wet waarover gestemd zal worden. De sleepwet maakt echter gebruik van de uitzondering die de Wet raadgevend referendum biedt om van deze opschortende werking af te wijken. Het deel van de wet dat ziet op de uitoefening van het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is al in werking getreden. Voor de rest van de wet, inclusief de (nieuwe) bevoegdheden, is de datum van inwerkingtreding nog onduidelijk, alhoewel de datum van 1 januari 2018 vaak wordt genoemd. Bij doorgang vindt het referendum plaats op 21 maart 2018, een krappe drie maanden na de beoogde inwerkingtreding.

De uitslag is een advies over de sleepwet aan u en uw kabinet. De komende maanden zal de samenleving zich een mening vormen over deze wet en een stem uitbrengen. Met inwerkingtreding vóór de stemming laat u zien dat u niet alleen niet op dit advies zit te wachten, maar de mening van de burger ook al bij voorbaat negeert. Voor de geloofwaardigheid van ons democratische bestel is het van groot belang dat de wet waarover het referendum gaat niet in werking treedt voordat de stem van de burger tijdens het referendum wordt meegenomen bij de besluitvorming. Wij willen u en uw kabinet daarom verzoeken de inwerkingtreding van de wet uit te stellen tot na het eventuele referendum.

Hoogachtend,

BIT B.V.
Bits of Freedom
Free Press Unlimited
ISOC Nederland
Nederlandse Vereniging van Journalisten
Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten
Platform Bescherming Burgerrechten
Privacy First
Speakup B.V.
Voys B.V.
Waag Society

 

We kijken uit naar het antwoord van minister-president Rutte.
Geschreven door: admin op 18 okt. 2017

ervaar onze service

Nu al overtuigd? Benieuwd hoe onze oplossingen jou voordeel op gaan leveren?

Heb je andere vragen voor ons die we mogen beantwoorden? Laat gerust je telefoonnummer achter, zodat we je terug kunnen bellen om je verder te helpen!

Institutenweg 6
7521 PK Enschede

088 - 773 25 87